Aan het werk

Aan het werk

Aan het werk! is een veelzeggende titel.

Het verwijst naar de uitdaging voor mensen die een professionele loopbaan binnen de re-integratiewereld ambiëren. Een wereld die wordt geteisterd door sociale, economische en politieke stormen. Een wereld waarin echter een groep mensen overeind blijft: langdurig werklozen en mensen met een arbeidshandicap.

Dit boek biedt (aankomende) trajectbegeleiders (werkcoaches, jobcoaches, re-integratie- en arbeidsdeskundigen) naast praktijkkennis en achtergrondinformatie , ook verwerkingsopdrachten die gekoppeld zijn aan theorie en aan actuele portretten van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De titel verwijst eveneens naar de methodische aanpak in het boek. Door middel van een praktisch stappenplan maakt de (aankomende) trajectbegeleider kennis met achtereenvolgens: intake, diagnostiek, aanbodversterking, matching, plaatsing en nazorg.

Deze derde druk is geheel geactualiseerd en inhoudelijk gewijzigd naar de laatste stand van wet- en regelgeving.
De (inmiddels ruimschoots bewezen) praktische gebruikswaarde voor studenten en praktijkbeoefenaars is echter onveranderd gebleven.

Recensies

De auteur, arbeidsdeskundige en docent, wil haar kennis en visie op trajectbegeleiding en re-integratie overdragen. Daarmee wil ze begeleiders deskundig maken om langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten weer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Ze levert in deel een achtergrondinformatie over werkenden en werklozen in de samenleving. Na beschouwingen over arbeid en maatschappij gaat ze in op enkele theoretische benaderingen en methodieken, waaronder degene die zij hanteert. In deel twee werkt zij die methodiek uit door middel van een praktisch stappenplan met onderdelen als intake, diagnostiek, aanbodversterking, vacaturewerving, matching, plaatsing en nazorg. Elk hoofdstuk bevat een paragraaf met relevante wet- en regelgeving en enkele opdrachten voor begripsverbetering en vergroting van het inlevingsvermogen. Het boek heeft enkele schema’s en foto’s; een ruim aantal grijze kaders bevat uitgebreide citaten uit wetgeving, beleidsnota’s, overheidswebsites en artikelen. Het leerzame boek is bestemd voor studenten en werkers in het veld van re-integratie. Deze nieuwe druk is herzien, geactualiseerd en uitgebreid in verband met nieuwe wet- en regelgeving; de dvd met enkele tv-documentaires is nu achterwege gelaten.

Lees meer over het boek ‘Aan het werk’

[adsense]