Arbeidsmarktorientatie en solliciteren

Arbeidsmarktorientatie en solliciteren

‘Arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren’ vormt een handleiding voor studenten die nadenken over de overgang van opleiding naar arbeidsmarkt. Het boek houdt er rekening mee dat deze studenten zich in verschillende fasen van hun studie kunnen bevinden. Voor jongerejaars studenten zijn met name de inleidende hoofdstukken van belang wanneer zij zich beraden op de keuzes die zij in hun studie moeten maken. Opdrachten nodigen uit tot het maken van een zelfanalyse. Bovendien wordt duidelijk gemaakt hoe de arbeidsmarkt globaal is opgebouwd en hoe een persoonlijke nadere oriëntatie uitgevoerd kan worden. Voor degene die daadwerkelijk al gaan solliciteren bevat het boek praktische informatie over solliciteren; hoe selecteer je advertenties, hoe kan een sollicitatiebrief eruit zien, welke informatie bevat het , curriculum vitae, etcetera. De auteurs gaan bovendien in op de specifieke problemen die de eerste baan met zich meebrengt.

NBD|Biblion recensie
Dit boekje is bedoeld voor studenten in het Wetenschappelijk- en Hoger Beroepsonderwijs, die zich oriënteren op hun eerste baan. Afhankelijk van interesse en aspiratieniveau worden diverse groepen onderkend: jongerejaars, stagiaires en ouderejaars. De informatie is gericht op de eerste drie stadia in de loopbaancyclus van een gemiddeld individu: voorbereiding, entree, gewenning. Wezenlijk in het boekje is hierbij de aandacht voor zelfanalyse, arbeidsmarktverkenning, sollicitatievaardigheid, aanpassingsproblematiek nieuwe omgeving/baan. De inhoud is steeds te bezien als voorbereiding op het nieuwe, onverwachte; de aanwijzingen zijn bedoeld om de overgang (studeren, solliciteren; studeren, werken) te vergemakkelijken. Daarbij is het gebodene toegankelijk, haakt in op de belangensfeer van de doelgroep en is toepasbaar in relatie tot de praktijk. De auteurs zijn verbonden aan de RU Limburg. Bestemd voor studenten en decanen/begeleiders.

Lees meer over het boek ‘Arbeidsmarktorientatie en solliciteren’

[adsense]