Bevlogen aan het werk

Bevlogen aan het werk

Werk is meer dan alleen geld verdienen. Werken kan een doel geven en een bron
zijn van energie en voldoening. Zeker nu we met zijn allen langer moeten doorwerken, is het belangrijker dan ooit om plezier te halen uit je werk. Bovendien leveren passie en enthousiasme niet alleen persoonlijk voordeel op, ook de organisatie vaart er wel bij. Zo zijn bevlogen werknemers klantvriendelijker, zorgen ze voor een hogere omzet, zijn trouw aan de organisatie en maken minder ongelukken en fouten. Trend of niet, je kunt bevlogenheid maar beter serieus nemen en er, als werknemer en organisatie, aandacht aan besteden.

Recensies

Dit boekje handelt over het begrip bevlogenheid in het werk. Het gaat hierbij om mensen die hun werk verrichten, niet alleen omdat het moet of van hen wordt verwacht, maar omdat ze er plezier in hebben en er ook weer energie uit halen. Gevolg is tevens een hogere productiviteit en servicegerichtheid. Verklaard wordt hoe bevlogenheid zich verhoudt tot werkverslaving, verveling en burn-out en welke condities afbreuk doen dan wel stimulerend zijn voor bevlogenheid. Het boekje is populair geschreven en is bestemd voor mensen die in het kader van hun werk al dan niet professioneel geinteresseerd zijn in dit onderwerp, maar geen behoefte hebben aan diepgravende, theoretische beschouwingen over motivatie. Voorzien van veel tips en adviezen. Het is aan de ene kant zeer toegankelijk (direct, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik), aan de andere kant beperkt door een redelijk hoog gehalte van ‘opendeurenwijsheden’. De auteurs zijn een hoogleraar A&O psychologie Universiteit Utrecht en senior-adviseur bij Schouten en Nelissen (Schaufeli) en een zelfstandig psychologe en onderzoekster/docente en schrijfster voor onder andere de bladen Psychologie en Libelle (Dijkstra).

Lees meer over het boek ‘Bevlogen aan het werk’

[adsense]