Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek

Het sollicitatiegesprek vormt het hart van de hele sollicitatieprocedure. Een goede brief is noodzakelijk om entree tot de organisatie te krijgen. Of beide partijen wederzijds voldoende vertrouwen in elkaar krijgen om een dienstverband met elkaar aan te gaan wordt bepaald door gesprekken die op de brief volgen. Op sollicitatiegesprekken kan men zich terdege voorbereiden. Dit boek laat zien dat deze gesprekken worden gekenmerkt door vaststaande doelstellingen, structuur en inhoud. Het bereidt kandidaten voor op vrijwel alle onderwerpen die in de gesprekken aan de orde kunnen komen, en laat zien hoe men als sollicitant zelf mede doel, richting en onderwerpen van gesprek kan inbrengen. Het helpt kandidaten zich vol vertrouwen beter te profileren en te verkopen. Nuttige adviezen voor de interviewer maken deze uitgave voor zowel sollicitant als interviewer tot een onmisbaar handboek voor de praktijk..

Recensies

Dit boekje handelt over het begrip bevlogenheid in het werk. Het gaat hierbij om mensen die hun werk verrichten, niet alleen omdat het moet of van hen wordt verwacht, maar omdat ze er plezier in hebben en er ook weer energie uit halen. Gevolg is tevens een hogere productiviteit en servicegerichtheid. Verklaard wordt hoe bevlogenheid zich verhoudt tot werkverslaving, verveling en burn-out en welke condities afbreuk doen dan wel stimulerend zijn voor bevlogenheid. Het boekje is populair geschreven en is bestemd voor mensen die in het kader van hun werk al dan niet professioneel ge├»nteresseerd zijn in dit onderwerp, maar geen behoefte hebben aan diepgravende, theoretische beschouwingen over motivatie. Voorzien van veel tips en adviezen. Het is aan de ene kant zeer toegankelijk (direct, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik), aan de andere kant beperkt door een redelijk hoog gehalte van ‘opendeurenwijsheden’. De auteurs zijn een hoogleraar A&O psychologie Universiteit Utrecht en senior-adviseur bij Schouten en Nelissen (Schaufeli) en een zelfstandig psychologe en onderzoekster/docente en schrijfster voor onder andere de bladen Psychologie en Libelle (Dijkstra).

Lees meer over het boek ‘Het sollicitatiegesprek’

[adsense]