Nog geen problemen door nieuwe regels WW

Mensen die na 1 juli werkloos zijn geworden, moeten maandelijks doorgeven of ze toch niet nog wat bijverdiensten hebben gehad. Pas als ze dat hebben gedaan, krijgen ze hun uitkering.

Het UWV heeft afgelopen weekend al van een derde van de 36.000 mensen waarvoor de wijziging geldt, een ingevuld formulier ontvangen over de afgelopen maand. Die worden nu verwerkt.

De instantie was bang dat veel mensen zouden vergeten door te geven of ze wel of geen inkomsten hebben gehad. Ook rekende het UWV op veel fouten bij het invullen daarvan.

Wet

Er werd 5 miljoen euro uitgetrokken om alles in goede banen te leiden. Met succes, zo lijkt het nu. Het instructiefilmpje dat het UWV op het internet zette, is zeventienduizend keer bekeken. De klantenservice van het UWV bleef afgelopen weekend open en kon 2.300 telefoontjes met vragen beantwoorden.

De veranderingen zijn een gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ). WW’ers worden voortaan gestimuleerd om naast hun uitkering ook te gaan werken. Van elke verdiende euro mogen ze 0,30 euro┬áhouden.

Ontslagzaken

De instroom van nieuwe ontslagverzoeken bij de rechter is in juli sterk afgenomen. De daling volgt na een forse stijging van ontslagzaken in juni.

Er zijn vorige maand ongeveer 250 nieuwe ontslagzaken aangebracht, ongeveer een derde van de gemiddelde instroom in deze maand. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.

De nieuwe wet heeft ook het hele systeem van ontslagvergoedingen op de schop gegooid. Voor sommige ontslagen zijn werkgevers nu meer geld kwijt, voor andere minder.

Ontslaan

De stijging van de instroom in juni zou er volgens de Raad op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van de nieuwe regels nog snel werknemers wilden ontslaan.

De fors lagere instroom in juli komt daar mee overeen. ”Het is nog niet te zeggen of het lage niveau van juli zich zal doorzetten in de rest van 2015”, aldus de Raad.

Bron

[adsense]

Leave a Reply